Sağlık Emniyet Çevre Politikası


Yasalara uygun hareket etmek ve performansını yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir İSEÇ Yönetim Sistemi'ni kararlılıkla uygulamak,

Bu alanda sürekli gelişim amacıyla yükselen standartları göz önüne almak ve yeni hedefler belirlemek,

Bu politikaya uygun İSEÇ yönetimine sahip müteahhitlerle çalışmak,

Operasyonel kontrolünde olan ortaklıklardan, bu politikanın uygulanmasını talep etmek ve diğer girişimlerinde ise söz konusu politikanın aynen veya benzerinin hayata geçirilmesi yönünde çaba sarf etmek,

Değerlendirme ve ödüllendirmelerinde İSEÇ performansını göz önünde bulundurmak, İSEÇ bilincinin gelişmesi ve personel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol almak,

İş sağlığı, emniyet ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek, bilgi alış verişinde bulunmak.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP