Kalite Politikası


Shell & Turcas Petrol A.Ş. Kalite Politikası

Tüm çalışanlarımız, bayilerimiz ile birlikte temel ilkemiz; müşterilerimizin belirlenmiş ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ürünlerimizi ve hizmeti; Shell kalite yönetim sistemi, sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre standartlarında; sürekli, tam ve zamanında sağlamaktır.

İş süreç ve faaliyetlerimizdeki etkinliğin sürekli gelişimi ve müşteri memnuniyetinin temini; Genel İş İlkelerimizde ve özümüzde yer alan dürüstlük, ahlaki doğruluk ve insana saygı değerlerimiz temeli üzerine kurulmuştur. Bu değerlerle birlikte; güven, açıklık, takım ruhu, profesyonellik ve yaptığı işten gurur duyma duygusunun desteklenmesi şirketimiz için temel prensiplerdendir.

Şirketimiz çalışanlarının Kalite Yönetim Sistemi ve sistem performansının geliştirilmesi konularında bilgi birikimlerinin arttırılması, iş süreçlerimizin etkin yönetimi ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla organizasyonumuzun her seviyesinde, personel eğitimine devam edilecektir ve Etkin Kalite Yönetimi'nin sağlanması için gerekli personel, tesis ve kaynaklar kullanıma hazır tutulacaktır.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. olarak; ortakların, çalışanların, müşterilerin ve içinde faaliyette bulunduğumuz toplumun güvenini sağlamanın ve bu güveni korumanın; büyüme ve başarımızın devamlılığı için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna inanmaktayız. Bu güveni hak etmek için, ilkelerimizde belirlenen standartlara uygun davranmaya kararlıyız.

Sağlık Emniyet ve Çevre Politikası

Yasalara uygun hareket etmek ve performans yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir İSEÇ Yönetim Sistemi'ni kararlılıkla uygulamak,
Bu alanda sürekli gelişim amacıyla yükselen standartları göz önüne almak ve yeni hedefler belirlemek,
Bu politikaya uygun İSEÇ yönetimine sahip bilir kişiler ile çalışmak,
Operasyonel kontrolünde olan ortaklıklardan, bu politikanın uygulanmasını talep etmek ve diğer girişimlerinde ise söz konusu politikanın aynen veya benzerinin hayata geçirilmesi yönünde çaba sarf etmek,
Değerlendirme ve ödüllendirmelerinde İSEÇ performansını göz önünde bulundurmak,
İSEÇ bilincinin gelişmesi ve personel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol almak,
İş sağlığı, emniyet ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek, bilgi alış verişinde bulunmak.

Kalite Kontrol

Shell, akaryakıt kalite denetimlerine Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilk olarak 1993 yılında başlamıştır. Gezici laboratuvarlarının amacı, akaryakıtımızın kalitesini rafineri çıkışından aracınızın deposuna girene kadar kontrol etmesidir. 

Shell`in gezici akaryakıt kalite denetim laboratuvarları tüm Türkiye’deki istasyonlarımızı periyodik olarak kontrol edecek şekilde devamlı hareket halindedirler. Bu araçlar, istasyonlardan aldıkları akaryakıt numunelerini hemen araçta test yapabilecek donanıma sahiptirler.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP