Genel İş İlkeleri


Shell Genel İş İlkeleri, Shell Grubu'nu meydana getiren tüm Shell şirketlerinin işleyiş şeklini belirler.

Shell Grubu'nun amacı, petrol, gaz, kimyevi maddeler ve belirleyeceği diğer alanlarda verimli, etkin, sorumluluk bilinci içinde ve kârlı bir şekilde faaliyet göstermektir. Enerji ihtiyacı gittikçe artan dünyamızda, değişim gösteren müşteri ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni enerji kaynakları arayışına katkıda bulunmak hedefler arasındadır. 

*** ‘Shell’ ve ‘Shell Grubu’ gibi kolektif ifadeler yalnızca kolaylık sağlaması amacıyla, genel anlamda bu şirketlerden söz edilirken kullanılmaktadır.

Aynı şekilde ‘biz’, ‘bizim’ gibi sözcükler genel olarak Shell grup şirketlerinden söz edilirken kullanılmaktadır.

Bu ve benzeri ifadeler belirli bir şirket ya da şirketlere atıfta bulunmanın anlam açısından bir yararının bulunmayacağı durumlarda da tercih edilmektedir.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP