Değerlerimiz


Shell çalışanları ‘dürüstlük’, ‘iş ahlâkı’ ve ‘insana saygı’ dan oluşan temel değerlere sahiptir.

Bunların yanı sıra güven, açıklık, ekip çalışması, profesyonellik ve yaptıklarımızdan gurur duymanın da temel nitelikte önem taşıdığına inanırız.

Sürdürülebilir Gelişme


Sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmak İş İlkeleri'mizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu yaklaşımın bir gereği olarak, kısa ve uzun vadeli yararlarımızı dengelemeye, işimizle ilgili kararlar alırken konunun ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını da dikkate almaya önem veririz.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP